Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena stężeń wybranych czynników angiogennych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Marcin Sawicki | Grażyna Mierzwa | Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 11;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: angiogeneza | VEGF | FGF | wrzodziejące zapalenie jelita grubego | choroba Leśniowskiego-Crohna | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Czynniki wzrostowe -to białka regulacyjne kontrolujące namnażanie komórek, różnicowanie, migrację, reakcje immunologiczne, angiogenezę i gojenie ran. Do chorób, w których angiogeneza stanowi ważny element patogenezy, należą: nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba niedokrwienna serca. Z nielicznych doniesień wynika, że czynniki angiogenne biorą udział w patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Cel pracy: Ocena stężeń dwóch najważniejszych stymulatorów angiogenezy VEGF i bFGF w surowicy krwi u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Materiał i metody: 54 chorych w wieku 3-18 lat (33 chłopców i 21 dziewczynek), 24 dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.), 10 z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C), 20 z nieokreślonym zapaleniem jelita grubego (n.z.j.g.). Stężenie VEGF i FGF w surowicy oznaczano metodą immunoenzymatyczną (ELISA) przy użyciu gotowych zestawów. Badanych podzielono na 4 grupy: -grupa I - 14 dzieci z w.z.j.g. w zaostrzeniu i remisji, -grupa 11-10 dzieci z ch. L-C, -grupa III - 10 dzieci z w.z.j.g. w długiej remisji, -grupa IV - 20 dzieci z n.z.j.g., -grupa porównawcza 70 zdrowych dzieci i młodzież. Wyniki: Stężenia VEGF i bFGFw surowicy krwi były istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z grupą porównawczą we wszystkich analizowanych grupach pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, ale nie różniły się istotnie między sobą u pacjentów z w.z.j.g. z postacią łagodną i umiarkowaną a także u pacjentów ze zmianami obejmującym całe jelito i część dystalną. Wnioski: Angiogenne czynniki wzrostowe VFGF i FGF biorą udział w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions