Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena stosowania Duspatalinu w zawiesinie podczas leczenia bólów brzucha u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Józef Ryżko | Marek Woynarowski | Wojciech Cichy | Wrzesław Romańczuk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Krzysztof Fyderek | Krystyna Karczewska | Iwona Ignyś | Grażyna Bała | Anna Krenska-Wiącek | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Crobot | Stanisław Pieczarkow

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 3;
Issue: 3;
Start page: 281;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół drażliwego jelita | bóle brzucha | mebeweryna

ABSTRACT
U 52 dzieci w wieku 3-17,5 lat przeprowadzono wieloośrodkową, otwartą próbę kliniczną działania i tolerancji Duspatalinu w postaci zawiesiny. Do badań kwalifikowane były dzieci z nawracającymi bólami brzucha, utrzymującymi się powyżej 3 miesięcy, przy braku niepokojących danych z wywiadu i badania przedmiotowego, i jednocześnie prawidłowych wartościach badań laboratoryjnych (OB, CRP, obraz morfotyczny krwi, stężenie bilirubiny, aktywność AlAT i amylazy, badanie ogólne moczu, badanie bakteriologiczne moczu i kału, badanie parazytologiczne). Wtrakcie 3-miesięcznego podawania leku ustąpienie bólu uzyskano u 59,6% dzieci, a wyraźnie zmniejszenie się jego natężenia u dalszych 36,5%. Jedynie u dwojga dzieci (3,8%) nie uzyskano zadawolającego efektu. U ponad 2/3 dzieci uzykano normalizację stolców bez stosowania innych leków. Odnotowano zaledwie pojedyncze objawy niepożądane, jak: nudności, wymioty, bezsenność i zawroty głowy, a także wysypkę skórną.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona