Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena wybranych parametrów odpowiedzi immunologicznej u dzieci i młodzieży z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori - badania wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Krenska-Wiącek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Mariusz Wysocki | Magdalena Żbikowska-Gotz

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 175;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy | Helicobacter pylori | odpowiedź immunologiczna | dzieci

ABSTRACT
Zakażenie Helicobacter pylori {H.p.) należy do głównych czynników etiologicznych przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Jego przebieg zależy zarówno od właściwości wirulentnych szczepu, jak i od układu odpornościowego gospodarza. W pewnych warunkach nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna może nie tylko zaburzyć eradykację H.p., ale nawet nasilać proces zapalny. W zakażeniu H.p. istnieje przewaga odpowiedzi komórkowej, w której główną rolę odgrywają limfocyty Th1 i Th2. Celem pracy była analiza porównawcza wybranych parametrów immunologicznych w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci z zakażeniem i bez zakażenia H.p. Badaniom poddano 42 dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy i zakażeniem H.p. (grupa I) oraz 28 dzieci bez zakażenia H.p. (grupa II). Wykorzystując metodę cytometrii przepływowej przeprowadzono ocenę subpopulacji limfocytów B (CD19+), limfocytówTh (CD4+) i Te (CD8+) oraz komórek NK (CD56+). Poziom Il—4, Il-10 oraz IFN-y w surowicy krwi oznaczano metodą immunoenzymatyczną ELISA. Zarówno w grupie I, jak i II stwierdzono obniżenie odsetka limfocytów CD3 i CD8 oraz zwiększenie stosunku limfocytów CD4:CD8. Z kolei w grupie I wykazano wyższy niż w II odsetek limfocytów CD4 oraz wyższy stosunek limfocytów CD4:CD8. U wszystkich dzieci zarówno z zakażeniem, jak i bez zakażenia H.p. obserwowano obniżenie odsetka komórek NK. Analizując poziom cytokin stwierdzono w grupie I niższy poziom Il-10 oraz wyższy IFN-y w porównaniu z wartościami uzyskanymi w grupie II, ale różnice nie były istotne statystycznie.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program