Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena wydzielania melatoniny u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rafał Czarnecki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Józef Kędziora | Sylwia Murawska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 180;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: melatonina | choroba Leśniowskiego-Crohna | wrzodziejące zapalenie jelita grubego | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Melatonina jest hormonem (związkiem indolowym, pochodną tryptofanu) produkowanym głównie przez komórki gruczołowe szyszynki - pinealocyty, które mają zdolność wychwytywania z krążenia tryptofanu. W ciągu dnia stężenia tego hormonu w surowicy są niskie (10-20 pg/ml), natomiast w nocy wyraźnie zwiększają się, aby osiągnąć najwyższe wartości (80-150-200 pg/ml) między godziną 24.00 a 3.00. Podstawowym regulatorem wydzielania melatoniny jest cykl światło-ciemność. Charakterystyczne jest postępujące wraz z wiekiem stopniowe zmniejszanie się amplitudy dobowego rytmu wydzielania melatoniny, ze szczytem w 3-6 roku życia i zanikiem rytmu okołodobowego w 6 i 7 dekadzie życia. Melatonina jest jednym z najbardziej efektywnych zmiataczy wolnych rodników. Oprócz właściwości antyoksydacyjnych melatonina ma również właściwości onkostatyczne. Powoduje supresję wzrostu, między innymi, raka piersi, brodawczaka skóry, gruczolakoraka sterczą, raka szyjki macicy, raka okrężnicy, raka wątroby czy raka płuc. W licznych badaniach dotyczących nowotworów człowieka wykazano w większości z nich spadek stężenia melatoniny, chociaż istnieją także badania, w których stężenie melatoniny w chorobach nowotworowych było podwyższone szczególnie w nowotworach jelita grubego. Cel pracy: Oznaczenie stężenia melatoniny we krwi obwodowej u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (n.z.j.). Materiał i metodyka: Do badania zakwalifikowano 100 pacjentów w wieku 10-18 lat (średnia wieku 14,9 lat), których podzielono na 3 grupy: I - pacjenci w wieku 10-18 lat z chorobą Leśniowskiego-Crohna, n=15; II - pacjenci w wieku 10-18 lat z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, n=14; III - grupa porównawcza, pacjenci w wieku 10-18 lat (u których wykluczono ww. choroby, inne choroby przewlekłe, bez cech ostrego stanu zapalnego), n=71. Każdemu pacjentowi oznaczono dwukrotnie stężenia melatoniny we krwi pełnej oraz osoczu metodą immunoenzymatyczną przy użyciu zestawów Melatonin ELISA firmy IBL Hamburg z próbki krwi pobranej o godz. 2.00 (melatonina "nocna") oraz próbki krwi pobranej o godz. 8.00 (melatonina "dzienna"). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic stężeń melatoniny "nocnej" w grupie I oraz II w stosunku do grupy porównawczej. Nie zaobserwowano także istotnych statystycznie różnic stężeń melatoniny "dziennej" w obu badanych grupach w stosunku do grupy porównawczej. Istotna statystycznie różnica była pomiędzy średnimi wartościami stężeń melatoniny „nocnej" i "dziennej" w obu grupach badanych. Średni poziom stężeń melatoniny „dziennej" był istotnie mniejszy niż melatoniny „nocnej" w badanych grupach (I, II, III). Wnioski: 1.Nie ma potrzeby podawania melatoniny pacjentom z n.z.j. 2.W związku z rozbieżnościami wyników prac innych autorów i badań własnych istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań oceniających wydzielanie melatoniny u dzieci i młodzieży z n.z.j.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil