Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Od Niej wszystko się zaczęło – wspomnienie o prof. Eleonorze Reicher z okazji 60-lecia powstania Instytutu Reumatologii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Maślińska

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 5;
Start page: 315;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Ludzi kształtują czasy i okoliczności. Niekiedypodczas lektury czyjejś biografii wydajesię nam, że zawartych w niej wątków starczyłobydla kilku osób. Tak jest właśnie, gdypoznajemy szczegóły z życia prof. EleonoryReicher.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program