Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ODABIR IZVANOBITELJSKOG SMJEŠTAJA DJECE UGROŽENOG RAZVOJA U OBITELJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Branka Sladović Franz

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 215;
Date: 2004;
Original page

Keywords: socijalna skrb | izdvajanje djece | odabir izvanobiteljskog smještaja | fokusirana grupna diskusija

ABSTRACT
Nakon donošenja odluke o izdvajanju djeteta iz primarne obitelji stručnjaci u centrima za socijalnu skrb trebaju donijeti odluku o tome kamo smjestiti dijete da bi se na najbolji mogući način osigurao njegov pravilan psihosocijalni razvoj. U istraživanju je sudjelovalo 112 stručnjaka zaposlenih u centrima za socijalnu skrb i dječjim domovima. Održano je devet fokusiranih grupa na temu «Odabir izvanobiteljskog smještaja djece», te su unutar njih provedene i rasprave o pomažućim i odmažućim čimbenicima u procesu izdvajanja djece i prijedlozima za unapređenje tog postupka. U rezultatima su najprije prikazani kriteriji odabira oblika izvanobiteljskog smještaja koji su od najboljeg interesa za djecu izdvojenu iz primarne obitelji i to prema mjestu rada stručnjaka. No, temeljni kriterij odabira smještaja u svakodnevnoj praksi je postojanje slobodnog mjesta u ustanovi, odnosno udomiteljske obitelji koja je spremna primiti dijete. Kako je odabir izvanobiteljskog smještaja temeljna pretpostavka kvalitetne skrbi za djecu izvan vlastite obitelji, nužno je stvoriti preduvjete za informirani izbor stručnjaka u postupcima izdvajanja djece, u prvom redu u smislu profilacije ustanova i većeg broja udomitelja.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?