Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 249;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zabieg antyrefluksowy | powikłania | refluks żołądkowo-przełykowy | manometria przełyku | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Laparoskopowe zabiegi operacyjne są coraz częściej stosowane w leczeniu dzieci z chorobą refluksową przełyku (gastroesophageal reflux disease – GERD). Niewiele jest jednak danych na temat odległych efektów i ewentualnych późnych powikłań tej metody leczenia. Cel pracy: Długofalowa ocena efektów leczenia GERD metodą chirurgii małoinwazyjnej. Podjęto również próbę oszacowania częstości występowania i stopnia nasilenia objawów ubocznych leczenia operacyjnego. Materiał i metodyka: Zbadano 132 dzieci będących co najmniej 12 miesięcy po zabiegu antyrefluksowym. Średni wiek dzieci w chwili zabiegu wynosił 9,14±6,05 lat (3 mies.-18 lat). W badanej grupie było 65 chłopców i 67 dziewcząt. Wyniki: Brak poprawy lub nawrót objawów GERD stwierdzono zaledwie u 5 pacjentów (3,8%). Znacznie częściej obserwowano natomiast pojawienie się nowych objawów, które nie występowały przed operacją. Były to: przewlekłe zaparcia u 7 pacjentów (5,3%), poposiłkowe objawy dyspeptyczne u 7 (5,3%) – w tym połączone z dysfagią u 4 pacjentów (3,03%) oraz nawracające biegunki u 3 dzieci (2,27%). Łącznie różnorodne objawy uboczne w okresie powyżej 1 roku od zabiegu zgłaszało 22 dzieci (16,67%). 11 pacjentów (8,33%) określało dolegliwości jako bardzo nasilone. Zaskakująco nie wykryto w tej grupie niemal żadnych zaburzeń w kontrolnych badaniach RTG, pH-metrii i manometrii przełyku. Średnie ciśnienie LES wynosiło 17,7±11,6 mmHg, średnia długość LES 2,41±0,86 cm, a ciśnienie relaksacji LES (residual pressure) 2,17±3,84 mmHg. Tylko u 1 pacjenta z nawrotem GERD stwierdzono obniżenie napięcia i skrócenie LES, a u 1 pacjenta z dysfagią wyraźne podwyższenie ciśnienia LES i zaburzenia relaksacji. Wnioski: Laparoskopowy zabieg antyrefluksowy jest skuteczną metodą zmniejszającą nasilenie objawów GERD, należy jednak liczyć się z możliwością odległych objawów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego. Objawy te mają charakter pooperacyjnych zaburzeń czynnościowych i wydają się nie być bezpośrednio związane z błędem operatora.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program