Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Odległe skutki choroby refluksowej przełyku u dzieci i młodzieży

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 3;
Start page: 155;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba refluksowa przełyku | dzieci | odległe skutki

ABSTRACT
Wprowadzenie: Refluksem żołądkowo-przełykowym nazywamy mimowolne bierne cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Choroba refluksowa przełyku to obecność uszkodzeń błony śluzowej i(lub) zespół typowych dolegliwości w sposób istotny pogarszający jakość życia chorego. Cel pracy: Analiza aktualnych dolegliwości u 125 pacjentów - dzieci i młodzieży z chorobą refluksowa przełyku (rozpoznaną minimum 1,5 roku wcześniej) w zależności od stopnia nasilenia odpływu żołądkowo-przełykowego i wieku w momencie rozpoznania choroby. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety własnej konstrukcji. Wyniki: W badaniu ankietowym ustąpienie lub znaczne złagodzenie objawów zgłosiło 82,5% pacjentów (1% - niewielka poprawa, 17% - brak poprawy klinicznej). Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy poprawą kliniczną a nasileniem refluksu i wiekiem w momencie rozpoznania choroby. Wśród pacjentów, u których nie stwierdzano poprawy klinicznej zgłaszane dolegliwości to: nieprzyjemny zapach z ust, zgaga, kwaśne odbijania, kwaśno-gorzki smak w ustach, nudności, ból w klatce piersiowej, wymioty, utrudnione połykanie, nawracające zapalenia dróg oddechowych, kaszel, chrypka, zapalenie uszu. Wnioski 1.Poprawę kliniczną pacjenci z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym deklarowali (na podstawie ankiet) w 82,5% przypadków. 2.Stopień nasilenia refluksu oraz wiek pacjenta w momencie rozpoznania choroby nie wpływał na poprawę kliniczną oraz aktualne dole gliwości zarówno ze strony przewodu pokarmowego, jak i układu oddechowego. 3.Konieczna jest dalsza obserwacja i leczenie przyczynowe pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym oraz przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions