Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Odpowiedź zapalna w zakażeniach Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 324;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | zapalenie | cytokiny | limfocyty

ABSTRACT
Gram-ujemne bakterie Helicobacter pylori (H. pylori) zostały odkryte przez Warrena i Marshalla w roku 1983, jako główna przyczyna przewlekłych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dwadzieścia lat intensywnych badań dostarczyło wielu informacji na temat związku odpowiedzi immunologicznej na czynniki wirulencji bakterii z niezwykle zróżnicowanym przebiegiem zakażeń H. pylori u ludzi. Obecnie uwaga badaczy skoncentrowana jest na zrozumieniu interakcji bakteria-gospodarz, która prowadzi do przetrwałego zapalenia, które w sposób zasadniczy decyduje o przebiegu choroby wywołanej przez pałeczki H. pylori. Znaczny postęp w poznaniu funkcjonowania tkanki limfatycznej układu pokarmowego otwiera nowe perspektywy w badaniu odpowiedzi komórek nabłonkowych i immunokompetentnych na bakteryjne białka, ocenianej na podstawie zmian w ekspresji receptorów, migracji do błon śluzowych, sygnalingu cytokinowym. Otwartym pozostaje pytanie o szczegółowy mechanizm ucieczki pałeczek H. pylori przed zniszczeniem przez siły obronne, pozwalający patogenom przeżywać w tkankach gospodarza pomimo rozwoju intensywnej odporności humoralnej i komórkowej.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program