Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy u dziecka z zakażeniami układu moczowego - kiedy rośnie ryzyko rozwoju blizn w nerkach?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Jerzy Bodalski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 4;
Start page: 295;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: odpływ pęcherzowo-moczowodowy | zakażenia układu moczowego | blizny nerkowe

ABSTRACT
W pracy podjęto temat czynników ryzyka rozwoju blizn nerkowych u dzieci z najczęstszą wadą wrodzoną dróg moczowych — odpływem pęcherzowo-moczowodowym oraz współistniejącymi zakażeniami układu moczowego. Dyskutowano obserwowaną na przestrzeni dziesięcioleci zmianę poglądów na temat etiologii trwałych uszkodzeń śródmiąższowych. Przypomniano teorię zaproponowanej przez Bailey'a „nefropatii odpływowej", z podkreśleniem znaczenia w jej rozwoju takich czynników, jak: stopnie odpływów pęcherzowo-moczowodowych, czas utrzymywania się zakażenia i jego nawrotowy charakter, zjadliwość drobnoustrojów, wiek dziecka w momencie rozpoznania choroby, w tym możliwość rozpoznania blizn „wrodzonych" w następstwie „płodowej nefropatii odpływowej". Uwzględniono również wyniki najnowszych badań genetycznych, postulujących znaczenie polimorfizmów wybranych genów (układu renina—angiotensyna oraz TGF-pi) jako niezależnych czynników rokowniczych w procesie uszkodzenia śródmiąższu nerek. Krótko podsumowano obecną wiedzę na temat sposobów leczenia dzieci z rozpoznaniem odpływu pęcherzo wo-moczowodowego.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program