Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lars Klintwall

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 108;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Psykiatri | diagnostik | DSM

ABSTRACT
Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions