Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Om Råd för upprättandet av ett bibliotek

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jansson, Bertil

Journal: Svensk Biblioteksforskning
ISSN 0284-4354

Volume: 15;
Issue: 3;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Gabriel Naudé | Advis pour dresser une bibliothèque | Swedish translation

ABSTRACT
I försöket att ge Advis pour dresser une bibliothèque en svensk språkdräkt har jag haft möjlighet att jämföra med och konsultera översättningen till engelska av John Evelyn från 1661, med titeln Instructions concerning Erecting of a Library, tryckt på nytt 1903 i en specialupplaga om 400 exemplar i Cambridge på Riverside Press för Houghton, Mifflin & Company. Likaledes har jag haft tillgång till den amerikanska upplagan från 1950, Advice on establishing a library, med ett förord av Archer Taylor. Den är utgiven av University of California Press, Berkeley och Los Angeles, California, 1950. Det var meningen, enligt förordet att översättningen av John Evelyn skulle ges ut på nytt, men istället gavs en ny översättning ut, korrigerad och kommenterad, berikad med en utförlig notapparat och ett omfattande personregister. 1970 presenterade den danske biblioteksdirektören för folkbiblioteken, Robert L. Hansen sin översättning med titeln Vejledning i Biblioteksarbejde, utgiven som nummer 5 i Danmarks Biblioteksskoles skrifter
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil