Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ON THE MUTUAL INTERACTION OF TURKISH AND BALKAN LANGUAGES IN THE RUMELIA REGION
RUMELİ TÜRKÇESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK VE BALKAN DİLLERİNİN ETKİLEŞİMİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gürer GÜLSEVİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 48;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Rumelian Turkish | interaction between languages Rumeli Türkçesi | diller arası etkileşim.

ABSTRACT
The paper is consisted of two parts. In the first part, how to make comments on the features that characterize Rumelian accents and which of these features have come into use through outer interaction and which have come into use through inner developments will be discussed. In the second part, words that were lent to Balkan languages by Turkish will be focused on. Whether the words which are shown as borrowings from Turkish are really Turkish-lent or some are lent by other languages will be discussed. Makale iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Rumeli ağızlarını karakterize eden özelliklerden hangilerinin dış etkileşim sonucu meydana gelmiş, hangilerinin Türkçenin iç gelişmesine bağlı olabileceği konusunda nasıl yorum yapılabileceği konusu tartışılacaktır. İkinci bölümde ise, Türkçeden Balkan dillerine geçen kelimeler üzerinde durulacaktır. Balkan dillerinde Türkçe alıntı olarak gösterilen kelimelerin hepsinin de gerçekten Türkçe aracılığı ile mi geçtiği, yoksa bazılarında başka aracı dillerin de olmuş olup olamayacağı tartışılacaktır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona