Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers

ADD TO MY LIST
 
Author(s): E. Jonker

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 3;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: TRANSVAAL VOLUNTEERS AND CADETS | Anglo-Boere-oorlog | Transvaalse verdedigingstelsel | Britse militere tradisie | Witwatersrand | Zuid-Afrikaansche Republiek | Oktober 1902

ABSTRACT
Die verdedigingsorganisasies van die twee voormalige Boererepublieke het met die beëindiging van die Anglo-Boere-oorlog verdwyn. In Oktober 1902 het daar in Transvaal 'n heeltemal nuwe militêre stelsel tot stand gekom wat geen verband met die vorige gehad nie.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions