Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Op Brandwag - Drie eeue militêre geskiedenis van Suid-Afrika

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 1;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Here XVII | militêre tradisies in die Boererepublieke | Suid-Afrikaanse militêre tradisie | Unieverdedigingsmag (UVM) | Suid-Afrikaanse Weermag

ABSTRACT
Die begin, aan die suidpunt van ons land, was beskeie maar doelgerig. 'n Aantal staatsmakers, bouers en toekomstige statestigters het gekom om te bly. Hulle was met 'n vaste wil besiel om moontlike buite- of binnelandse bedreigings die hoof te bied om op die wyse, onder die voortdurende leiding van die Allerhoogste, die take te kan uitvoer en volbring wat aan hulle opgedra is.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil