Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Opinie zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Irena Mickiewicz | Elżbieta Krajewska-Kułak | Kornelia Kędziora-Kornatowska | Katarzyna Rosłan

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 3;
Start page: 151;
Date: 2011;
Original page

Keywords: opieka paliatywna | percepcja | pielęgniarki

ABSTRACT
Wprowadzenie: Opieka paliatywna jest aktywną i całościową opieką świadczoną wszystkim pacjentom,u których choroba nie reaguje już na leczenie przywracające zdrowie.Cel pracy: Ocena postrzegania opieki paliatywnej przez zawodowo czynne pielęgniarki z województwapodlaskiego.Materiał i metody: Badaniem, w którym wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy, objęto183 losowo wybrane, zawodowo czynne pielęgniarki.Wyniki: Opieka paliatywna to całościowa opieka nad chorym w terminalnym okresie choroby(82,5%), świadczona osobom nieuleczalnie chorym niezależnie od rozpoznania (56,3%). Uwagaspołeczeństwa poświęcona opiece paliatywnej nie jest wystarczająca (84,1%). Chorzy objęciopieką paliatywną otrzymują profesjonalną opiekę (60,7%). Chory (94,8%) i jego rodzina (91,5%)otrzymują wsparcie oraz wystarczająco dużo uśmiechu i życzliwości (chory – 81,52%, rodzina –76,6%). Informacje przekazywane chorym i rodzinie o rodzaju zastosowanego leczenia (60,7%) sąwystarczające. Leczenie w opiece paliatywnej poleciłoby 83,8% osób, ale jednocześnie 51,2%zasugerowało leczenie w domu. Największe problemy w opiece paliatywnej to: brak wiedzy osóbnajbliższych na temat postępowania z chorym umierającym (60,1%), zbyt niskie nakłady naświadczenia z zakresu opieki paliatywnej (54,1%) oraz zbyt mała liczba ośrodków stacjonarnejopieki paliatywnej i poradni opieki paliatywnej (59,6%). Główny personel jednostki opieki paliatywnejpowinni stanowić: lekarz ze specjalizacją z medycyny paliatywnej (76%), pielęgniarka zespecjalizacją pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub po kursie z opieki paliatywnej (73,8%) orazpsycholog (72,7%). Rozmów z chorymi i ich rodzinami na tematy związane ze śmiercią nieunikało 81,5% osób. Najodpowiedniejszą osobą do udzielenia wsparcia duchowego jest zatrudnionyna etacie duchowny (80,9%), a pożądaną praktyką religijną – msza (61,2%) oraz modlitwaróżańcowa (37,2%).Wnioski: W opinii większości pielęgniarek opieka paliatywna to całościowa opieka nad chorymw terminalnym okresie choroby, właściwa dla osób nieuleczalnie chorych niezależnie od rozpoznania.Uwaga poświęcona opiece paliatywnej przez społeczeństwo jest niewystarczająca.W zakładach opieki paliatywnej powinni pracować przede wszystkimlekarze oraz pielęgniarki zespecjalizacją lub kursem z zakresu opieki paliatywnej. Najwłaściwsze osoby do udzielania wsparciachorym to duchowny oraz pielęgniarka specjalistka zatrudnieni na pełnych etatach. Największeproblemy występujące w opiece paliatywnej to: brak wiedzy osób najbliższych na tematpostępowania z chorym umierającym, zbyt mała liczba oddziałów opieki paliatywnej i poradnimedycyny paliatywnej oraz niskie nakłady finansowe na świadczenia zdrowotne z zakresu opiekipaliatywnej.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions