Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Osman Turan'ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada'da Yargılanması (1954-1961)
Political Identity Of Osman Turan And His Trial In Yassıada (1954-1961)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zehra ARSLAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 19;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: policy | coup | defense | testimony | trail | acquittal Siyaset | darbe | savunma | ifade | yargılama | beraat

ABSTRACT
Osman Turan entered politics as the parliamentarian of Trabzonfrom Democrat Party after the elections held on 2nd of May 1954. Hecontinued his service until 1960 coup d’etat. During his service, heexpressed that he did not approve some of the enforcements ofDemocrat Party, to which he was a member, such as making Kırşehir adistrict, arrangements at universities and cautions against theopposition during the speeches he gave in Grand National Assembly ofTurkey and party group. In the post-1960 coup d’etat period (27th ofMay), a Grand Jury was constituted which led the accusations madetowards DP members after the coup d’etat and some laws grantingextraordinary authorities were enacted. Osman Turan was not presentin the Assembly due to health problems which prevented him fromrating either favorably or unfavorably. His name was mentioned withthose of oppositions since he sometimes contradicted Menderes. Therewere even rumors that he would be expelled. However, Osman Turanpreferred to keep his battle within DP. He was arrested after coup d’etatand he gave his testimony on 30th of June in 1960 for the first time. Hewas put on trial within the scope of articles no. 141 and 146 fromTurkish Penal Code in the bylaw prepared by prosecution. The onlyaccusation made in the name of Osman Turan in the bylaw was theclaim that he received a certain amount of foreign currency. As a resultof evidence he provided in addition to his defense and investigation, itwas proven that the claims against him were unreal. He experiencedsome health problems during his arrest which lasted for 16.5 months.He could not attend all of the trials for he was being treated in thehospital located in garrison. Osman Turan was one of the 45 defendantswho were arrested due to violation of constitutional law on 15th ofSeptember 1961 and acquitted later on. 2 Mayıs 1954 seçimleri ile Demokrat Parti Trabzon Milletvekili olarak aktif siyasete atılan Osman Turan, 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Milletvekilliği süresince mensubu bulunduğu Demokrat Partinin Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi, üniversitelerde yapılan düzenlemeler, muhalefete karşı alınan tedbirler vb. uygulamalarını tasvip etmediğini TBMM ve parti grubunda yaptığı konuşmalarda dile getirmiştir. 27 Mayıs Darbesi sonrası DP mensuplarına yönelik suçlamaların başını çeken Tahkikat Encümeni oluşturulması ve bu encümene olağanüstü yetkiler veren kanunların çıkartılması sırasında da Osman Turan, sağlık problemleri nedeniyle mecliste bulunamamış dolayısı ile bu kanunlara lehte veya aleyhte oy vermemiştir. Menderes'le zaman zaman ters düştüğü için parti içerisinde adı, muhaliflerle birlikte anılmış hatta ihraç edileceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Fakat mücadelesini DP içerisinde sürdürme yolunu seçen Osman Turan, darbe ile birlikte tutuklanmış, ilk ifadesini de 30 Haziran 1960 tarihinde vermiştir. İddia makamı tarafından hazırlanan kararnamede, Türk Ceza Kanununun 141 ve 146ncı maddeleri kapsamında yargılanmıştır. Kararnamede Osman Turan'ın adının geçtiği tek suçlama ise bir miktar döviz aldığı iddiası olmuştur. Savunmasına ek olarak sunduğu deliller ve yapılan soruşturmalar sonucunda aleyhinde yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğu kanıtlanmıştır. Toplam 16,5 ay tutukluluk döneminde sağlık problemleri yaşamış ve garnizondaki hastanede tedavi altına alındığı için duruşmaların tümüne iştirak edememiştir. Osman Turan, 15 Eylül 1961 tarihinde anayasayı ihlal suçundan tutuklu bulunup beraatına karar verilen 45 sanık arasında yer almıştır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program