Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael de Nogales Méndez
A Venezuelian Knight Errant In The Ottoman Army: Rafael de Nogales Méndez

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin Güngör ŞAHİN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 563;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Nogales | Ottoman Army | First World War | History | Memoirs Nogales | Osmanlı Ordusu | I. Dünya Savaşı | Tarih | Anılar

ABSTRACT
Rafael de Nogales Méndez, a citizen of Venezuela, served as asoldier of fortune in the World War I. Being a mysterious figure of hislifetime period, Nogales spent almost fifty years of his lifespan outside ofhomeland by going around the world away because of opposition to thedictatorial regimes. Nogales, passionate for military service andadventure, waged war in Cuba in 1898; he worked for dictator PorfirioDiaz as a mounted guard in the Mexican-American border; after a while,he had become a Mexican revolutionist by joining up the rebelliousforces against Diaz; a secret agent in the Far East, an assassin teammember in Guatemala; a rebel for years and a government officialduring the last period of his lifetime in his homeland. Nogales hadexpressed that his motto was; "When you see a good war, join up to it towaged war!" He was considering himself as "a soldier of fortune and thecitizen of the world". He was a military enthusiast, fighter, traveler,adventurer and also a writer. If I may say so, he was the Don Quixote ofthe 20th century.In this study, based on the memoirs quoted in the books ofNogales, his life history has been examined and the narratives of theauthor related the historical events in that period have been researchedcomparatively with the original sources. To this end, various officialsources, records and memoirs have been reviewed and made archivalresearch. On the other hand, earning new information and documentsto the literature in this field are among the objectives of the study. Venezuela vatandaşı Rafael de Nogales Méndez, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nda gönüllü subay olarak görev yapmıştır. Yaşadığı dönemin gizemli figürlerinden biri olan Nogales, altmış yıllık ömrünün elli yılını muhalif olduğu dikta rejimleri nedeniyle ülkesinden uzakta, dünyayı dolaşarak geçirmiştir. Askerlik ve macera tutkunu Venezuelalı, 1898 yılında Küba'da savaşmış, Meksika-Amerika sınırında diktatör Porfirio Diaz'ın emrinde görevli bir atlı sınır muhafızıyken, yıllar sonra Diaz karşıtı isyancı kuvvetlere katılan bir devrimci, Uzakdoğu'da gizli ajan, Guatemala’da suikast timi üyesi, ülkesinde yıllarca bir asi, yaşamının son döneminde ise bir devlet görevlisi olmuştur. Şiarının "iyi bir savaş görürsen, savaşmak için ona gönüllü yazıl,"1 olduğunu belirten Nogales, bir asker, savaşçı, gezgin, maceraperest ve yazardı. Kendisini "bir dünya vatandaşı ve bir gezgin şövalye"2 olarak tanımlıyordu. Tabiri caizse, o, 20. yüzyılın Don Kişot'u idi.Bu çalışmada, Nogales'in anılarını aktardığı kitaplarında yer alan bilgilerden hareketle yaşam öyküsü irdelenirken, yazarın dönemin tarihi olaylarına dair anlatıları özgün kaynaklarla mukayeseli olarak incelenmiştir. Bu amaçla çok sayıda resmi kaynak ve hatırat gözden geçirilmiş, arşiv araştırması yapılmıştır. Öte yandan bu alanda literatüre yeni bilgi ve belge kazandırmak, çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions