Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ostre zapalenie nerek jako powikłanie infekcji wirusem Epsteina-Barra u 4-letniego dziecka - opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adam J. Sybilski | Joanna Szymaniec

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 4;
Start page: 307;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wirus Epsteina-Barra | mononukleoza zakaźna | ostre zapalenie nerek

ABSTRACT
Zakażenie wirusem Epsteina-Barra (EBV) - mononukleoza zakaźna - to często występującą u dzieci choroba, przebiegająca najczęściej dość lekko i samoograniczająca się. Jej istotąjest ostry, uogólniony odczyn limfoproliferacyjny. Najczęściej występującymi powikłaniami są komplikacje ze strony układu oddechowego, zapalenie ucha środkowego, zapalenie wątroby, zapalenie mózgu, niedokrwistość hemolityczna, neutrocytopenia, aplazja szpiku oraz splenomegalia. Infekcja stosunkowo często wpływa też na funkcję nerek. W pracy zaprezentowano przypadek 4-letniego chłopca, u którego stwierdzono glomerulopatię w przebiegu zakażenia wirusem EBV. Początkowo występowała u niego uogólniona limfadenopatia i gorączka. Podczas przyjęcia, na podstawie badań laboratoryjnych, rozpoznano ostre zapalenie nerek o nieznanej etiologii. Kolejne badania potwierdziły tę diagnozę, jednocześnie wykazując zakażenie EBV. W trakcie 24-dniowej hospitalizacji uzyskano stopniową poprawę parametrów funkcji nerek, wskazującą na cofanie się procesu zapalnego. Po wyjściu ze szpitala dziecko znajdowało się pod kontrolą nefrologiczną przez 3 lata. W tym okresie nastąpiła całkowita poprawa pracy nerek. Choć ostra niewydolność nerek związana z zakażeniem mononukleozą zakaźną może mieć charakter schorzenia chronicznego, to w opisanym przez nas przypadku zostało to wykluczone, gdyż w czasie obserwacji nie zauważono żadnych oznak nawrotu choroby nerek. Mimo zazwyczaj łagodnego przebiegu zakażenia EBV, chore dziecko należy zawsze mieć pod stałą kontrolą, z uwagi na możliwe powikłania.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?