Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ostre zespoły wieńcowe u chorych dializowanych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Tomaszuk-Kazberuk | Jolanta Małyszko | Włodzimierz J. Musiał | Krzysztof Wranicz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 55;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ostre zespoły wieńcowe | dializy | schyłkowa choroba nerek | |

ABSTRACT
Zawał mięśnia sercowego jest związany ze złym długoterminowym rokowaniem u pacjentów dializowanych ze schyłkową przewlekłą chorobą nerek. Chorzy dializowani z ostrymi zespołami wieńcowymi mają niekorzystne rokowanie nie tylko ze względu na groźną chorobę, jaką jest zawał serca, ale przede wszystkim z powodu trudności w jej rozpoznaniu. 2-letnie przeżycie, które oscyluje wokół 25%, pozostaje praktycznie niezmienne od ostatnich 20 lat. Wynika to z nietypowych objawów klinicznych, trudnych do interpretacji zapisów EKG oraz stale podwyższonego u znacznej części dializowanych poziomu wskaźników martwicy mięśnia sercowego, takich jak troponina. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na niekorzystne rokowanie w tej szczególnie zagrożonej grupie chorych jest zbyt mało intensywne leczenie. Dotyczy to zarówno rzadko stosowanej terapii reperfuzyjnej, w tym pilnych interwencji wieńcowych, jak i niepełnego leczenia farmakologicznego. Stan ten wynika z obawy przed krwawieniami, przedawkowaniem leków oraz z braku aktualnych wytycznych dotyczących postępowania u pacjentów ze schyłkową przewlekłą chorobą nerek. Potrzebne są randomizowane badania, na których oparte zostaną standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych (ACS) u chorych dializowanych.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona