Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Oude en nieuwe liedjes. Over de overlevering van populaire liederen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Houtsma, Jos

Journal: Neerlandistiek.nl
ISSN 1567-6633

Volume: 2009;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
In 1883 sluit Gerrit Kalff zijn monumentale studie Het lied in de middeleeuwen af met een bespreking van wat hij noemt de 'verdere lotgevallen der oude liederen'. Hij wil laten zien dat de laatmiddeleeuwse liederen zoals we die kennen uit het Antwerps Liedboek van 1544 en uit andere bronnen uit dezelfde periode 'reeds gedurende de laatste helft der zestiende eeuw door andere liederen worden verdrongen, ofschoon zij nog in aller herinnering blijven leven; dat zij in de 17e eeuw meer en meer vergeten worden en in de 18e, op weinige uitzonderingen na, nog slechts bij het volk bekend zijn.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona