Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Parallel System for Analysis of Meander Delay Line Dispersinės lygties sprendimo būdai

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Raimondas Pomarnacki

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 112;
Date: 2011;
Original page

Keywords: meander microstrip delay line | phase delay coefficient | dispersion equation | parallel calculations

ABSTRACT
Meander microstrip delay lines (MMDL) are widely used in electronic systems. The basic difficulty designing MMDL is the solution of the dispersion equation, which defines the relation between phase coefficient of electromagnetic wave in the free space and in the investigated MMDL. To shorten the time of solving the dispersion equation the parallel algorithm is offered. The algorithm has been implemented on 8 computers cluster МРICH2. Examination of the operation of the cluster has shown that each doubling of the number of nodes increments the efficiency of the cluster approximately by 40%.Article in LithuanianStraipsnyje nagrinėjami dispersinės lygties sprendimo būdai. Dispersinės lygties sprendiniai taikomi meandrinių lėtinimo sistemų elektriniams parametrams apskaičiuoti. Sprendžiant dispersinę lygtį būtina žinoti analizuojamos meandrinės lėtinimo sistemos konstrukcinius parametrus ir ją modeliuojančios daugialaidės linijos laidininkų elektrinius parametrus, esant lyginiam ir nelyginiam sužadinimui. Dispersinė lygtis bendruoju atveju sprendžiama skaitiniais metodais, taikant ekstremumo paieškos būdą. Skaičiuojant meandrinės lėtinimo sistemos dažnines charakteristikas, sprendinių paiešką tenka vykdyti daug kartų, taigi, šiuos skaičiavimus racionalu vykdyti pasitelkus lygiagrečiąją kompiuterių sistemą. Straipsnyje pasiūlytas ir įgyvendintas lygiagretusis dispersinės lygties sprendimo būdas. Parodyta, kad, taikant aštuonių kompiuterių telkinį, dispersinės lygties skaičiavimo sparta padidėja tris kartus lyginant su vieno kompiuterio sparta.Straipsnis lietuvių kalba

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions