Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Patogeneza przewlekłego zapalenia wątroby typu C - wirus a układ odpornościowy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Jabłonowska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 6;
Start page: 539;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: HCV | patogeneza | układ odpornościowy

ABSTRACT
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C {hepatitis C virus - HCV) charakteryzuje się olbrzymią skłonnością do przechodzenia zapalenia ostrego w zapalenie przewlekłe z późniejszą możliwością rozwoju mar-skości wątroby lub raka pierwotnego wątroby. Patogeneza przewlekłego zapalenia wątroby typu C (PZW-C) nie jest do końca wyjaśniona. Zarówno brak eliminacji zakażenia, jak i proces niszczenia hepatocytów najprawdopodobniej zależy od czynników związanych z samym wirusem, jak i z układem odpornościowym. Podnosi się znaczenie wyjątkowej mutagenności HCV. Podkreśla się, iż odpowiedź limfocytów CD8+ na epito-py HCVjest wielospecyficzna i poliklonalna, jednak słabsza niż ta, jaką obserwuje się w zakażeniach innymi wirusami. Być może związane jest to z tym, że wirus HCV potrafi zakażać komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, a w konsekwencji upośledzać ich funkcję. Również rola limfocytów CD4+ nie jest dostatecznie określona. Możliwe, że aktywacja limfocytów Th2 w okresie ostrego zapalenia wątroby może mieć znaczenie w rozwoju zakażenia przewlekłego. Istnieją sprzeczne doniesienia o stężeniu poszczególnych cytokin u chorych na PZW-C. Odpowiedź humoralna nie wydaje się mieć decydującego znaczenia w naturalnej historii zakażenia HCV.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program