Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów. Część III – cytokiny i procesy destrukcyjne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Kontny

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 3;
Start page: 180;
Date: 2011;
Original page

Keywords: cytokiny | degradacja chrząstki | resorpcja kości | nowe cele terapeutyczne

ABSTRACT
Cytokiny, białka wydzielane przez różne typy komórek, regulująprzebieg wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej, wpływająrównież na metabolizm chrząstki i kości. W reumatoidalnymzapaleniu stawów (RZS) cytokiny o właściwościach prozapalnychi prodestrukcyjnych są wytwarzane w nadmiarze, stymulują syntezęenzymów degradujących chrząstkę, powstawanie osteoklastówresorbujących kość, a niektóre z nich hamują tworzenie osteo -blastów – komórek odbudowujących tkankę kostną. Z tychpowodów pierwsze leki biologiczne zastosowane w terapii chorychna RZS miały na celu selektywne blokowanie aktywnościwybranych cytokin. Dotychczasowe obserwacje wskazują jednak,że neutralizacja cytokin hamuje odpowiedź immunologiczno--zapalną i spowalnia progresję radiologiczną tylko u części chorych.Dlatego prowadzone są intensywne badania zmierzające do opracowanianowych sposobów terapeutycznych. Postęp badań nadbiologią cytokin i mechanizmami regulującymi homeostazęchrząstki i kości sprawia, że wyłanianych jest wiele nowych cząsteczek,które mogą stać się celem terapii biologicznych, a licznenowe leki biologiczne są oceniane w badaniach klinicznych. W pracyomówiono te zagadnienia, a schemat ilustrujący charakterystycznedla RZS procesy destrukcyjne zamieszczono na rycinie 1.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions