Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PERCEPCIJA SOCIJALNE NEPRAVDE MLADIH U PODRUČJIMA RAZLIČITO ZAHVAĆENIM RATOM U HRVATSKOJ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Olja Družić Ljubotina

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 527;
Date: 2007;
Original page

Keywords: mladi | percepcija socijalne nepravde | područja različito zahvaćena ratom | tip obrazovanja

ABSTRACT
U radu je prikazan dio rezultata istraživanja provedenog tijekom 2003. i 2004. godine u 14 srednjih škola u Hrvatskoj u kojem je sudjelovalo 1 118 učenika. Cilj i problemi su bili ispitati razlike u razini percipirane socijalne nepravde mladih u Hrvatskoj s obzirom na: (ne)zahvaćenost područja u kojem žive ratom, školski smjer i spol. Korišten je Upitnik percepcije socijalne nepravde koji se sastoji od pet subskala koje se u ovom radu pojedinačno analiziraju prema prethodno navedenim varijablama. Rezultati pokazuju da postoji visok stupanj percipirane nepravde kod većine mladih i to osobito s obzirom na različite dimenzije nepravde u društvu. Nepravdu u obitelji i školi percipiraju znatno nižom, što je posebice prisutno kod mladih iz područja direktno zahvaćenih ratom. Zagrebački srednjoškolci iskazuju na većini dimenzija kritičniji stav i veću osjetljivost za socijalnu nepravdu. To potvrđuju i prijašnja istraživanja koja ukazuju na veći stupanj percepcije nepravde u mladih ljudi iz urbanih sredina.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions