Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PERCEPCIJA SOCIJALNE PODRŠKE DJECI U DJEČJIM DOMOVIMA I U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Branka Sladović Franz | Đenka Mujkanović

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 161;
Date: 2003;
Original page

Keywords: socijalna podrška | socijalna skrb | dječji dom | udomiteljstvo

ABSTRACT
Kvalitetna socijalna podrška potrebna je tijekom cijelog života, a posebno je važna za pravilan psihosocijalni razvoj djece. Djeca koja su izdvojena iz primarne obitelji najčešće su živjela u socijalno izoliranim obiteljima s uskom socijalnom mrežom. Socijalna podrška kao posrednik u odnosu između životnih promjena i prilagodbe, značajna za razvoj samopoštovanja te mogući zaštitni faktor, posebno je važna za djecu koja žive u dječjim domovima i udomiteljskom obiteljima. U radu su prikazani rezultati percepcije socijalne podrške djece (N=375) u dobi od 10 do 14 godina, koja žive u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima. Prema analizi varijance, najmanje socijalne podrške percipiraju djeca koja žive u dječjim domovima, dok se percepcija socijalne podrške djece u udomiteljskim obiteljima ne razlikuje značajno od one koju iskazuju djeca koja žive u vlastitoj obitelj (N=200). U zaključku je obrazložena potreba za unapređivanjem socijalne podrške u dječjim domovima.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program