Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PERCEPCIJA VLASTITE BUDUĆNOSTI ADOLESCENATA KAO MOGUĆI ZAŠTITNI ČIMBENIK

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Urbanc

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 151;
Date: 2000;
Original page

Keywords: očekivanja od budućnosti | zaštitni čimbenik | adolescenti | prognaničko i izbjegličko iskustvo | ekološka multisistemska perspektiva

ABSTRACT
Istraživanje o očekivanjima adolescenata s prognaničkim i izbjegličkim iskustvima dio je šireg istraživanja provedenog u sklopu izrade doktorske disertacije (Urbanc, 1999.). Ciljevi ovdje prikazanog dijela istraživanja bili su utvrditi socio-ekonomski status obitelji ispitanika, te razlike u procjeni tog statusa između adolescenata opće populacije srednjoškolaca i adolescenata s izbjegličkim i prognaničkim iskustvima. Zanimalo nas je također postoje li statistički značajne razlike u očekivanjima od budućnosti između te dvije grupe adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 564 učenika završnih razreda zagrebačkih srednjih škola, od čega 277 učenika redovne srednjoškolske populacije, a 287 učenika s prognaničkim, odnosno izbjegličkim statusom. Pokazalo se da upravo adolescenti koji su živjeli u nepovoljnijim, rizičnijim uvjetima života s obzirom na proteklo iskustvo prognaništva i izbjeglištva, te općenito lošiji socio-ekonomski status obitelji imaju pozitivniju predodžbu vlastite budućnosti i veća očekivanja u odnosu na sebe u budućnosti. Rezultati su objašnjeni u sklopu ekološke multisistemske perspektive (Fraser, 1997.).
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?