Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Perikhoresis' emansipatoriske impuls eller: Bert Brecht er død – leve Bert Brecht! Perikhoresis' emansipatoriske impuls eller: Bert Brecht er død – leve Bert Brecht!

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tony Valberg

Journal: InFormation : Nordic Journal of Art and Research
ISSN 1893-2479

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Which similarities can be found between two such seemingly different projects as the “learning plays” (Lehrstücke) Bertolt Brecht published in the period 1929-1934 and the contemporary punkrock-band Honningbarna? Most striking, perhaps, is the strong emancipatory element, a desire to develop the arts as a modus operandi for radical social change. By comparing the different strategies held by the two projects concerning the abolition of the division between performer and audience, participatory approaches in aesthetic production and strategies to explore yet unnamed relational experiences, the article gives aesthetic issues penned by Gregory Bateson, Jacques Rancière and Nicolas Bourriaud a spesific foundation in a Nordic contemporary practice.Hvilke likhetstrekk kan det være mellom så tilsynelatende forskjellige prosjekter som "lærestykkene" Bert Brechts publiserte i tiden 1929-1934 og den praksisen bandet Honningbarna utvikler i dag? Mest iøynefallende er kanskje det sterke emansipatoriske momentet begge prosjektene rommer. Begge representerer kunstforankrede strategier for å skape endring ved å intervenere i samfunnsveven. Ved å sammenligne prosjektenes ulike grep for intervensjon imøte med publikum, i møte med media, kollektive skapelsesprosesser og strategier for å utforske ennå navnløse sanselige felleskap, gir artikkelforfatteren slike estetiske spørsmål som blant andre Gregory Bateson, Jacques Rancière og Nicolas Bourriaud har ført i pennen en konkret forankring i en nordisk samtidspraksis.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program