Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE PERSONALITY AND WORKS OF UZBEK POET HALVETI AND HIS MATHNAVI “THE DECLARATIONOF YAHYA PROPHET’S -PEACE BE UPON HIM- MARTYRDOM” FROM HIS MEVLID
ÖZBEK ŞAİRİ HALVETİ, ESERLERİ VE MEVLİD’İNDEN “YAHYA NEBİ ALEYHİ’S-SELAM’IN ŞEHİD BOLGANLARININ BEYANI” İSİMLİ MESNEVİSİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gönül AYAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 133;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Halveti | Mevlid | Yahya prophet | Uzbek Literature Halveti | Mevlid | Yahya Peygamber | Özbek Edebiyatı

ABSTRACT
Halveti is contemporary Uzbek poet. There are two divans and three mathnawis. Especially the mathnawis was read among the people the like. Mevlid was Uzbek’s literary world was poem the first time was written by Halveti. This work was also repeatedly pressed. Another tale of Prophet Yahya without Mevlid, gives Halveti’s Mevlid. Long as 100 couplets in this mathnawi Prophet Yahya is kept very short parables. Parable of Yahya is with the mother of the Hz Muhammed and his father is a transition. This is among the prophets in the Muslim world unity to the world that is a reflection of the Uzbek beliefs and thoughts. Halveti çağdaş Özbek şairidir. 2 divanı, 3 mesnevisi vardır. Özellikle mesnevileri halk arasında sevilerek okunmuştur. Özbek edebi dünyasında ilk defa Halveti, Mevlidi nazm etmiştir. Bu eser de defalarca basılmıştır. Başka mevlidlerde bulunmayan Yahya Peygamber kıssasına, Halveti, Mevlid’inde yer verir. 100 beyit uzunluğunda olan bu mesnevide Yahya Peygamber kıssası çok kısa tutulur. Yahya Peygamber kıssası ile Hz Peygamberin annesine ve babasına bir geçiş yapılır. Bu, İslam dünyasında peygamberler arasındaki birlikteliğin Özbek inanç ve düşünce dünyasına da yansımasıdır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona