Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Personlige refleksioner over undervisningskvalitet – Ideer til tre aktiverende øvelser

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mette Liv Skovgaard

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 5;
Issue: 8;
Start page: 40;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Følgende tekst er en kort personlig refleksion over undervisningskvalitet. På baggrund af mine erfaringer fra min undervisning på Roskilde Universitets kommunikationsuddannelse og fra min workshop på DUN konferencen 2009 præsenterer jeg her tre konkrete forslag til deltageraktiverende øvelser, der kan bruges i undervisningssituationer på mindre hold såvelsom til store forelæsninger. Alle øvelserne sigter mod at øge de studerendes refleksion over egen læring. Øvelserne er i høj grad inspireret af Cooperative Learning (2006), en undervisningsstrukturudviklet af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Bogen kan varmt anbefales som inspiration til undervisningsplanlægningi universitetsregi.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program