Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Perspektief

ADD TO MY LIST
 
Author(s): W.N. Coetzee

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 37;
Issue: 6;
Start page: 391;
Date: 1970;
Original page

ABSTRACT
Dit is ’n voorreg om in die uitgawe ’n rede van die Rektor van die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk te plaas. Hierdie rede is gelewer by geleentheid van die eeufeesviering van die Teologiese Skool verlede jaar. Na lees en herlees is ek getref deur die rykdom en omvangrykheid van die inhoud daarvan, en die leser word aangeraai om die gedagtegange in die stuk met konsentrasie te peil. Dit is ook ’n genoeë dat hierlangs ’n studie oor ’n aspek van die regswetenskap kan staan.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?