Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pierwotna angioplastyka w zawale serca - wyniki leczenia u chorych z cukrzycą

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jolanta B. Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Elżbieta Skibińska | Anna Lewczuk | Robert Sawicki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Sławomir Dobrzycki

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 31;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zawał serca | pierwotna angioplastyka | cukrzyca

ABSTRACT
Wprowadzenie: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej stwierdza się u około 20%. pacjentów z zawałem serca. Obecność cukrzycy w istotny sposób pogarsza rokowanie, skłaniając do bardziej agresywnego postępowania terapeutycznego. Cel pracy: Porównanie wyników pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA - percutaneous transluminal co-ronary angioplasty) w zawale serca, u chorych z cukrzycą i bez. Materiał i metodyka: Dokonano retrospektywnej analizy kolejnych 975 chorych hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI - ST-eleration myocardial infraction), leczonych pierwotną PTCA w latach 1999-2003. Pacjentów, w zależności od występowania cukrzycy, podzielono na dwie grupy. Porównano przebieg kliniczny, wyniki leczenia oraz częstość powikłań w obu grupach. Wyniki: Pacjenci z cukrzycą (n=199), stanowili 20,4% z 975 chorych, leczonych interwencyjnie z powodu STEMI. W grupie z cukrzycą w porównaniu do osób bez zaburzeń węglowodanowych częściej występowała płeć żeńska 35% vs 26% (p=0,002), częściej też stwierdzono nadciśnienie tętnicze (p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program