Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pierwotne niedobory odporności - ważna grupa rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof Zeman | Dorota Szałowska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 4;
Start page: 251;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: układ odpornościowy | pierwotne zaburzenia odporności | dzieci

ABSTRACT
Pierwotne niedobory odporności (PNO) są chorobami wynikającymi z dysfunkcji układu odpornościowego. Opisano dotąd ponad 129 jednostek chorobowych, w których w większości dokładnie określono defekt genu. Chociaż relatywnie rzadkie, PNO są doskonałym źródłem naszej wiedzy o funkcjonowaniu układu odpornościowego. Osoby z PNO wykazują dużą skłonność do nawracających, przewlekających się infekcji, chorób autoimmunizacyjnych i nowotworowych. PNO są często trudne do diagnostyki i wymagają kompleksowego podejścia do leczenia.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?