Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pierwotny zespół Sjögrena czy objawy wywołane przez zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Irena Zimmermann-Górska

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 442;
Date: 2010;
Original page

Keywords: zespół Sjögrena | zakażenie HCv

ABSTRACT
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest obecnieczęste. Wielokrotnie donoszono, że wirus ten może mieć związekz etiopatogenezą chorób układowych tkanki łącznej, wśród nich –zespołu Sjögrena (ZS). Nie wiadomo jednak dotąd, czy wirus możebyć przyczyną choroby, czy do niej predysponuje albo czy jegoobecność u chorych wynika z zagrożenia „statystycznego”. Objawynarządowe i zaburzenia serologiczne spowodowane zakażeniemHCV, a także związane z ZS są częściowo podobne, dlatego trudnoodróżnić te sytuacje kliniczne. Równocześnie – zakażenie HCVw kryteriach klasyfikacyjnych z 2002 r. stanowi wykluczenie ZS, cobudzi kontrowersje. Proponuje się więc określenia „prawdziwiepierwotny ZS” lub „ZS zależny od HCV”, a różnicę między nimistanowi głównie obecność przeciwciał anty-Ro/SS-A i anty-La/SS-B,które znacznie częściej wykrywa się w postaci pierwotnej.Obecnie zaleca się sprawdzanie u wszystkich chorych z objawamichorób układowych tkanki łącznej, a w szczególności ZS, czy niedoszło do zakażenia HCV.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona