Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pierwsze spotkanie Grupy Chorych na Twardzinę Układową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 3;
Start page: 210;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Grupa Chorych na TwardzinęUkładową powstała w ramachStowarzyszenia „Pro Rheumate”w Katowicach w 2009 r. Jej celemjest stworzenie płaszczyzny współdziałaniachorych na twardzinę układową,szczególnie dotyczy to szkolenia„jak żyć z chorobą”, pomocywzajemnej, a także współdziałaniaz lekarzami. Dodatkowym celemgrupy jest szerzenie wiedzy o chorobiewśród społeczeństwa i współpracaw tym zakresie ze środkami przekazupublicznego.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program