Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Plejotropowe działanie leków hipotensyjnych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka M. Kuklińska | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Maciej Szmitkowski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 48;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nadciśnienie tętnicze | śródbłonek | leki hipotensyjne | |

ABSTRACT
Nadciśnienie tętnicze to główny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Kluczową rolę w patogenezie choroby odgrywa uszkodzenie śródbłonka oraz zaburzenie wydzielania czynników regulujących napięcie ściany naczyń krwionośnych. Ma to związek ze zwiększoną syntezą oraz wydzielaniem czynników działających naczynioskurczowo, takich jak endotelina-1 (ET-1), przy równocześnie upośledzonej produkcji i zmniejszonym wydzielaniu czynników o działaniu rozszerzającym naczynia, jak tlenek azotu (NO). Z drugiej strony angiotensyna II będąca końcowym produktem układu renina-angiotensyna, działając na receptor AT1 wielotorowo prowadzi do powstania dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. Znajomość pato-mechanizmów uwikłanych w powstanie nadciśnienia tętniczego, zachęca do przeprowadzenia oceny leków standardowo stosowanych w terapii pod kątem ich działania endoprotekcyjnego, niezależnie od działania hipotensyjnego. Mechanizm endoprotekcyjnego działania blokerów kanału wapnio­wego (CA) nie został do końca wyjaśniony. Na poziomie komórkowym efektem działania inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) jest uzyskanie homeostazy śródbłonkowej polegającej na utrzymywaniu prawidłowego napięcia naczyniowego, działaniu antytrombogennym i przeciwproliferacyjnym. Blokery receptora angiotensyny (ARB, sartany), mimo tego, że nie wykazują efektu bradykininowego, typowego dla ACEI, posiadają udowodnio­ne działanie endoprotekcyjne. Natomiast B-adrenolityki tzw. "trzeciej generacji" (karwedilol, nebiwolol) stymulują komórki śródbłonka do produkcji NO, co poprawia regulację napięcia ściany tętnicy. Ostatnie lata przyniosły szereg badań, wskazujących, że statyny, poprzez swoje działanie plejotropowe, wykazują efekt hipotensyjny. Wyniki dotychczasowych prac przemawiają za plejotropowym działaniem wszystkich leków hipotensyjnych. Przyszłe badania być może potwierdzą hipotezę o możliwości przyczynowego leczenia pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions