Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Plejotropowe działanie leków hipolipemizujących 2006

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Łukasz A. Małek | Mateusz Śpiewak | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 125;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: statyny | fibraty | efekty plejotropowe | randomizowane badania kliniczne

ABSTRACT
Ostanie doniesienia potwierdzają działanie leków hipolipemizujących wykraczające poza redukcję poziomu cholesterolu (tzw. efekty plejotropowe) zarówno u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, jak i z przewlekłymi chorobami zapalnymi. W poniższej pracy zaprezentowane zostaną najnowsze dane dotyczące plejotropowego działania dwóch grup leków hipolipemizujących: statyn i fibratów, ze szczególnym uwzględnieniem randomizowanych badań klinicznych.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil