Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE POETIC DISCOURSE CONVERSION OF OBJECT’S DENIAL AND THEME OF THE MEANING’S REPRESSION IN THE ANDAY’S POEM
ANDAY ŞİİRİNDE NESNENİN YADSINMASI VE ANLAMIN İTİLMESİ İZLEĞİNİN POETİK SÖYLEME DÖNÜŞÜMÜ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mitat DURMUŞ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1090;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Melih Cevdet Anday | Linguistics and Poetic Language | Intertexuality | Relations between Object and Language Melih Cevdet Anday | Dilbilim ve Şiir Dili | Metinlerarasılık | Nesne- Dil İlişkisi

ABSTRACT
In this study I try to analyze the relations between words and objects in the poetry of Melih Cevdet Anday, and I try to analyze the relations between poetry and words, and poetry and meaning; some intertextual points have been discussed. Bu çalışmada, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinde sözcüklerin nesnelerle olan ilişkisine ve nihayet oradan da kalkarak sözcüklerin şiirle, şiirin anlamla kurduğu ilişki üzerinde nasıl durulduğu konusu çözümlenmeye çalışılmış, metinlerarası kimi noktalara işaret edilmiştir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona