Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Polimorfizm Helicobacter pylori a prognozowanie skutków zakażenia - nadzieje i rozczarowania

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa E. Hennig

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 328;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | wirulencja | choroba wrzodowa | rak żołądka | cagA i vacA

ABSTRACT
Zasiedlenie śluzówki żołądka przez Helicobacter pylon (H. pylori) jest podstawowym czynnikiem etiologicznym rozwoju choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka oraz raka żołądka. Podsumowując dotychczasowy stan badań nad patogenezą H. pylori można stwierdzić, że ryzyko rozwoju poważniejszych schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, towarzyszących zakażeniu, rośnie wraz z liczbą czynników wirulencji akumu-lowanych w zakażającym szczepie. Szereg białek bakteryjnych, w tym szczególnie antygen CagA, cytotoksynę VacA i adhezynę BabA, wiąże się ze zwiększoną wirulencją szczepów H. pylori. Jednak żaden z bakteryjnych czynników ryzyka, pojedynczo czy też w kombinacji z innymi, nie umożliwia jednoznacznego odróżnienia pacjentówz chorobą wrzodową od pacjentówzzapaleniem śluzówki żołądka. Jakdotąd nie zidentyfikowano żadnego, specyficznego genotypu bakterii, który byłby związany z daną manifestacją kliniczną zakażenia. Przyczyny można upatrywać w występowaniu mieszanych zakażeń, czyli jednoczesnej kolonizacji śluzówki żołądka kilkoma szczepami H. pylori, a także w naturalnej zmienności bakterii i wysokiej zdolności zakażających szczepów adaptacji do warunków gospodarza. Kliniczny wpływ bakteryjnych czynników wirulencji podlega istotnym modulacjom zarówno przez środowisko, jak i genetyczne czynniki gospodarza. Obecnie dominuje pogląd, że jedynie równoczesne oznaczanie specyficznych alleli genów H. pylori i jej gospodarza może stanowić klinicznie użyteczne narzędzie dla określania grup osób o wysokim ryzyku rozwoju raka żołądka.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program