Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Polipy jelita grubego - postępowanie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jerzy Gil | Stanisław Wojtuń

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 4;
Start page: 423;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: polipy | kolonoskopia | endoskopowa polipektomia | polipowatość rodzinna | rak jelita grubego

ABSTRACT
Polipy jelita grubego mogą być nienowotworowe i nowotworowe. Najczęściej występującymi łagodnymi polipami nowotworowymi są gruczolaki, a ich skłonność do transformacji w raka warunkuje ich duże znaczenie kliniczne. Ważnym czynnikiem w postępowaniu i rokowaniu jest wielkość, kształt i typ histopatologiczny polipa. W przypadku wykrycia polipa gruczolakowatego konieczne jest wykonanie pełnej kolonoskopii w celu wykrycia ewentualnych towarzyszących polipów i raka oraz w miarę możliwości miejscowej polipektomii. Zawsze należy dążyć do pełnej oceny histopatologicznej usuniętego polipa, bo tylko ona pozwala na jednoznaczne ustalenie charakteru polipa i radykalności zabiegu. Polipy gruczolakowate z ogniskami raka lub ciężkiej dysplazji ograniczonymi do błony śluzowej bez naciekania blaszki mięśniowej błony śluzowej związane sąz małym ryzykiem istnienia przerzutów, a doszczętna polipektomia umożliwia całkowite wyleczenie. Z powodu częstego ponownego tworzenia się polipów-gruczolaków wskazane jest wykonywanie okresowych badań kontrolnych. Najskuteczniejszą metodą w wykrywaniu i monitorowaniu pacjentów po polipektomii jest kolonoskopia, która pozwala zwykle na jednoczesne zastosowanie procedury terapeutycznej w przypadku stwierdzenia polipa. Dane epidemiologiczne i kliniczne pokazują, że racjonalna diagnostyka endoskopowa i polipektomia znacząco redukują śmiertelność z powodu raka jelita grubego.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program