Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Późno rozpoznana postać brzuszna mukowiscydozy u 3-miesięcznego niemowlęcia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka M. Chrobot

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 189;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: mukowiscydoza | diagnostyka

ABSTRACT
W pracy przedstawiono historię niemowlęcia, u którego dopiero w trzecim miesiącu życia rozpoznano postać brzuszną mukowiscydozy. Przed postawieniem właściwego rozpoznania było trzykrotnie hospitalizowane w oddziale chirurgicznym z powodu niedrożności przewodu pokarmowego, w pierwszym dniu życia operowane z powodu niedrożności, w czwartym tygodniu życia z powodu przerostowego zwężenia odźwiernika. Niedożywienie i hipoalbuminemia były powodem przekazania dziecka do Kliniki, gdzie rozpoznaliśmy mukowiscydozę. Wykładniki biochemiczne uszkodzenia hepatocytów oraz cechy cholestazy stwierdzono u pacjenta w 13 tygodniu życia. Znajomość gastroenterologicznych objawów mukowiscydozy zdecydować może o bardzo wczesnym jej rozpoznaniu, co posiada istotne znaczenie dla dalszego rokowania i wczesnego leczenia.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona