Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Poposiłkowe zmiany hemodynamiki krążenia wrotnego jako wskaźnik zaawansowania marskości wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Kasztelan-Szczerbińska | Tomasz Jargiełło | Maria Słomka | Małgorzata Szczerbo-Trojanowska | Krzysztof Celiński | Mariusz Szczerbiński

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 3;
Start page: 237;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: marskość wątroby | ultrasonografia duplex Doppler | hemodynamika krążenia wrotnego

ABSTRACT
Cel pracy: Określenie znaczenia szybkości przepływu krwi w żyle wrotnej (PBV – portal blood velocity) w ocenie zaawansowania choroby wątroby. Materiał i metody: Pomiary PBV metodą ultrasonografii duplex Doppler przeprowadzono u 20 chorych z marskością wątroby (7 kobiet, 13 mężczyzn, w wieku 34-75 lat) oraz u 10 z prawidłową funkcją wątroby (grupa kontrolna). PBV oceniano na czczo i 30 min po posiłku. Marskość wątroby została zdiagnozowana w oparciu o kryteria kliniczne, laboratoryjne i ultrasonograficzne. Chorych podzielono na podstawie stopnia zaawansowania marskości wątroby określonego wg skali Child-Pugh: klasa A – 6, klasa B – 10 i klasa C – 4 chorych. Wyniki: Najniższe wartości PBV na czczo obserwowano w grupie chorych z marskością klasy C (15,9∓4,2 cm/s vs klasa B 18,1∓7,8 cm/s vs klasa A 20,4∓8,6 cm/s vs grupa kontrolna 21,6∓3,8 cm/s). Podobna sytuacja występowała w czasie oznaczania wartości PBV po posiłku (klasa C 16,5∓4,8 cm/s vs klasa B 19,8∓9,1 cm/s vs klasa A 22,4∓6,4 cm/s vs grupa kontrolna 29,6∓10,6 cm/s). Poposiłkowy wzrost PBV u chorych z marskością w klasie Child-Pugh C był istotnie statystycznie obniżony w porównaniu do wartości grupy kontrolnej (0,6∓4,1 cm/s vs 8,0∓5,2 cm/s; p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions