Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Część IV. Udział rodziców

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Alina T. Midro | Renata Posmyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 3;
Start page: 193;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół Retta | poradnictwo genetyczne | stowarzyszenia rodziców | problemy medyczne | gen MECP2

ABSTRACT
Od czasu, gdy odkryto, że zespół Retta jest spowodowany mutacją pojedynczego genu MECP2 położonego na chromosomie Xq28, tak jak przy innych zespołach uwarunkowanego genetycznie, genetyka kliniczna także i w tym schorzeniu w pełni może realizować poradnictwo genetyczne oferowane rodzinom. Rozwój dziecka jest kształtowany nie tylko odpowiednio do jego predyspozycji genetycznych, ale także zależy od relacji środowiskowych począwszy od rodziców, przez najbliższą rodzinę, na różnych grupach społecznych skończywszy. Rodzice i dziecko ze schorzeniem genetycznym, będąc podmiotem opieki wielospecjalistycznej, odgrywają też ważną rolę w rozwoju wiedzy o schorzeniach genetycznych i ustaleniu ich miejsca w świadomości społecznej i zdrowiu publicznym. Aktywność rodziców w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach na rzecz osób z zaburzeniami genetycznymi kształtuje relacje społeczne, jeśli jest także wspomagana poprzez środki masowego przekazu, internet i bezpośrednie spotkania ze studentami, pracownikami socjalnymi i innymi profesjonalistami w towarzystwach naukowych i zawodowych.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?