Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Portfolio mellem konstruktivisme og instruktivisme

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rasmus Ugilt Holten Jensen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 53;
Date: 2006;
Original page

ABSTRACT
Denne artikel diskuterer forskellige mulige anvendelser af portfolio i undervisnings- og evalueringsøjemed. Den kritiserer den konstruktivistisk inspirerede forskning på området for atarbejde med for snævert fokus, og for at udelukke en mulig brug af portfolio, som kunne være frugtbar, selv om den ikke lever op til de konstruktivistiske idealer. Artiklen konkluderes med en skitse over forskellige måder hvorpå en sådan nonkonstruktivistisk brug kunne tage sig ud.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?