Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE PORTUGUESE CONTRIBUTION TO SOUTH AFRICAN TOPONOMY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): P.E. Raper

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 18;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Portuguese place names | the oldest European names | Bartolomeu Dias | Portuguese in South Africa

ABSTRACT
In hierdie artikel weergee dr. Raper, verbonde aan die Onomastiese Navorsingsentrum van die RGN, die reise van die onverskrokke Portugese seevaarders, ondermeer Dias en Da Gama, en die plekname wat hulle agtergelaat het. Na 'n deeglike bespreking van 'n paar van hierdie name kom dr. Raper tot die gevolgtrekking dat hierdie name, op grond daarvan dat hulle die eerste name in suider Afrika was wat deur Europeërs nagelaat is, van belang is vanuit 'n kulturele, historiese en Iinguïstiese oogpunt.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil