Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Possibilities of Combined Heat and Power Production in Šiauliai Region Elektros ir šilumos gamybos bendrame cikle plėtros galimybės šiaulių regione

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Martynas Mickus | Darius Biekša

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 5;
Start page: 54;
Date: 2011;
Original page

Keywords: high-efficiency cogeneration | production of heat and power | biomass | municipal waste

ABSTRACT
The article investigates the possibilities of biomass and municipal waste utilization in Šiauliai region by introducing a combined heat and power production plant. The paper presents an overview of biomass and municipal waste composition and identifies its heat value and generation quantities. Investigation includes modelling CHP plant operation based on real data that includes detailed information on actual heat load in Šiauliai, the current amount and prognosis of biomass production and waste generation in the area. Modelling suitable power plant size is performed. Economic evaluation has shown that the current economical indicators are poor. Energy generation from waste still requires additional support in order to be competitive.Article in LithuanianStraipsnyje nagrinėjamos elektros ir šilumos gamybos galimybės naudojant biomasę ir komunalines atliekas. Tiriamas Šiaulių regiono biomasės ir buitinių atliekų susidarymo potencialas. Nagrinėjama biomasės ir komunalinių atliekų sudėtis ir nustatoma žemutinė konkrečios sudėties mišinių degimo šiluma. Atliekama biomasę ir buitines atliekas deginančių įrenginių darbo režimų analizė, specialia programine įranga modeliuojamas kogeneracinių įrenginių veikimas. Pristatomi įrenginių galių parinkimo metodai, aprašomos kogeneracinių įrenginių ir jų darbo režimų savybės, pateikiami ekonominiai vertinimo rodikliai. Straipsnis lietuvių kalba
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions