Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Kucińska | Maria Wróblewska-Kałużewska | Bożena Werner | Katarzyna Penconek | Tomasz Floriańczyk | Krzysztof Godlewski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 243;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: noworodek | czynnościowo pojedyncza komora | diagnostyka | leczenie paliatywne

ABSTRACT
Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994-2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą(DIRV)u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową(AP+IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10zATorazu 2 noworodków z AP+IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano równoczasowo operację zwężonej cieśni aorty. 7 noworodków z AT i 1 z DILV nie wymagało leczenia paliatywnego w okresie noworodkowym. Jeden noworodek z AT, przyjęty do Kliniki w stanie skrajnie ciężkim zmarł w pierwszej dobie po zabiegu Rashkinda. Wnioski: Obraz kliniczny noworodków z czynnościowo wspólną komorą jest różnorodny i może obejmować uogólnioną sinicę lub nasiloną niewydolność krążenia, zależnie od wielkości przepływu płucnego. Rodzaj i pilność leczenia paliatywnego są uzależnione od wielkości przepływu płucnego. Około 75% noworodków z czynnościowo wspólną komorą wymaga leczenia paliatywnego w okresie noworodkowym.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program