Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postępowanie u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych - diagnostyka ultrasonograficzna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Kabłak-Ziembicka | Wiesława Tracz | Marta Hlawaty | Mieczysław Pasowicz | Elżbieta Suchoń

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 53;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zwężenie światła tętnicy szyjnej wewnętrznej | endarterektomia | ultrasonografia naczyniowa

ABSTRACT
Zwężenie światła tętnicy szyjnej wewnętrznej stanowi problem kliniczny z uwagi na zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. W latach 90. opublikowano wyniki 3 wieloośrodkowych badań (ECST, NASCET, ACAS), które porównały skuteczność leczenia zachowawczego i operacyjnego u chorych ze zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej. Analiza wyników wykazała, że tylko w grupie pacjentów z istotnym zwężeniem światła tętnicy (ECST, NASCET >70%, ACAS >60%), endarterektomia zmniejszyła w sposób istotny ilość udarów niedokrwiennych mózgu oraz zgonów. Na podstawie tych badań Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opracowało wskazania do endarterektomii, obejmujące przede wszystkim chorych ze zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej w zakresie 70-99% oraz z przebytym niedawno incydentem przemijającego niedokrwienia mózgu. W chwili obecnej podstawową, szeroko dostępną i nieinwazyjną metodą diagnostyki zwężeń jest ultrasonografia naczyniowa, która informuje o stopniu zwężenia tętnicy szyjnej, jak i morfologii blaszki miażdżycowej. Pozwala ona na wyodrębnienie chorych z istotnym zwężeniem i zwiększonym ryzykiem incydentów mózgowych, a także umożliwia ocenę wyników leczenia.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona