Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postępy chemioterapii raka jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz Bielicki | Violetta Sulżyc-Bielicka

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 251;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak jelita grubego | chemioterapia | leczenie | 5-fluorouracyl

ABSTRACT
Przedstawiono nowe możliwości chemioterapii raka jelita grubego. Ocena aktywności syntetazy tymidylowej , dehydrogenazy dwuhydropirymidynowej i fosforylazy tymidynianu oraz ekspresji białka p53 pozwalają na bardziej efektywny dobór metody chemioterapii. Omówiono również "nowe" leki stosowane coraz częściej w leczeniu tej choroby, takie jak inhibitory topoizomerazy, syntetazy tymidylowej oraz oksaliplatynę. Od kilku lat wprowadza się zupełnie nową i odmienną formę leczenia, jaką jest immunoterapia adiuwantowa przy użyciu przeciwciał monoklonalnych.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions