Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postępy farmakoterapii antyarytmicznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 137;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: leczenie antyarytmiczne | III klasa Vaughana-Williamsa | implantowalny kardiowerter-defibrylator

ABSTRACT
Mimo istotnego postępu niefarmakologicznych metod leczenia zaburzeń rytmu i ograniczenia wskazań do stosowania leczenia farmakologicznego, w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania substancjami farmaceutycznymi o cechach leków antyarytmicznych III klasy Vaughana-Williamsa. Do praktyki klinicznej wprowadzono ibutilid – pierwszy lek skuteczniejszy w trzepotaniu przedsionków niż w ich migotaniu, w USA zarejestrowano dofetilid – nowy doustny lek stosowany w napadzie migotania przedsionków. Ambazilid i azimilid oczekują na rejestrację w wielu krajach. Kontynuowane są prace nad pochodnymi amiodaronu pozbawionymi jego typowych działań niepożądanych. Dronedaron wydaje się jednym z najbardziej obiecujących związków tego rodzaju. W artykule omówiono cechy farmakologii klinicznej ibutilidu oraz wyniki badań dotyczących skuteczności klinicznej amiodaronu, zwłaszcza w sytuacji pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Omówiono również przyjęte ostatnio kanadyjskie standardy leczenia groźnych arytmii, faworyzujące implantowalne kardiowertery-defibrylatory jako metodę z wyboru w niektórych typach zaburzeń rytmu.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil